MALFORMACJE - Klasyfikacja

4. Malformacje tętnicze

Jest to grupa malformacji naczyniowych charakteryzujących się szybkim przepływem krwi. Wyróżnia się kilka typów: malformacje tętnicze (AM), mieszane malformacje tętniczo-żylne (AVM) oraz przetoki tętniczo-żylne (AVF). Prawdziwymi malformacjami tętniczymi są również wrodzone zarośniecie, rozstrzenie, tętniaki lub zwężenia.

Przetoki tętniczo-żylne(AVF) zbudowane są z połączeń - przecieków z dużych gałęzi tętniczych do sąsiadującej żyły. Malformacje tętniczo-żylne (AVM) to ograniczone lub rozlane skupiska dysmorficznych tętnic i żył z niezliczonymi mikroskopijnymi przetokami naczyniowymi.

Leczenie malformacji jest trudne i nadal nie obowiązuje jeden "złoty standard" postępowania w tych przypadkach. Malformacje tętniczo-żylne będące źródłem dolegliwości bólowych, zmian zapalnych z owrzodzeniem, krwawień, zastoinowej niewydolności serca lub powodujące efekt masy na sąsiadujące struktury wymagają interwencji. Stosowane w tym przypadku podwiązanie proksymalnego naczynia jest niebezpieczne i niejednokrotnie prowadzi do powiększenia zmiany poprzez wymuszone wypełnienie naczyń krążenia obocznego. W niektórych przypadkach skuteczne jest superselektywne zamknięcie - embolizacja zamienionych naczyń i naczynia doprowadzającego. Embolizacja stosowana jest też w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, ograniczenia krwawienia lub zmniejszenia odczynu zapalnego. Stanowi również element leczenia skojarzonego - wraz z wycięciem prowadząc do usunięcia malformacji lub jej części.