MALFORMACJE - Klasyfikacja

5. Zmiany mieszane

Mieszane malformacje naczyniowe wchodzą w skład zespołów chorobowych
  • Zespól Sturge-Weber - opisany uprzednio

  • Zespół Klippel-Trenauney - współistnieje malformacja kapilarno (włosowato)-limfatyczno-żylna tułowia lub kończyn z przerostem układu kostnego (osiowym lub zwiększeniem obwodu kończyn i tyłowia)

  • Zespół Parkes-Weber - objawami klinicznymi przypomina zespół Klippel-Trenauney to kapilarno (włosowato)-limfatyczno-żylna malformacja zwykle w obszarze kończyny górnej z przetokami tętniczo-żylnymi.

  • Zespół Maffuci - żylne malformacje o egzofitycznym charakterze, wyrośla chrzęstno-kostne i enchodromatozy. Malformacje żylne znajdowane są w obrębie przewodu pokarmowego, kości lub opon mózgowo-rdzeniowych.

  • Zespół Bean - zespół niebieskiego pęcherzykowego znamienia podskórnego - opisywany jako liczne często bolesne kopulaste malforamcje żylne współistniejące z anomaliami żylnymi innych narządów szczególnie przewodu pokarmowego.

  • Zespól Soloman - zespół znamion naskórkowych - malformacje naczyniowe skóry i CUN współistniejące z zaburzeniami architektoniki układu kostno - szkieletowego i skupiskami znamion podskórnych.

  • Zespół Riley-Smith - mnogie żylne malformacje podskórne, rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego oraz wielkogłowie.

  • Zespół Proteus - malformacje naczyniowe zlokalizowane w skórze lub trzewiach, znamiona barwnikowe, niesymetryczny wzrost, wielkogłowie, częściowy gigantyzm stóp i dłoni, tłuszczkowatość oraz wyrośla kostne.